Slide 1

Kết nối với tiền

Cùng bạn trả lời hai câu hỏi: “Điều gì sâu thẳm trong bạn chưa cho phép tiền đến với mình? Và làm như thế nào để kết nối, chào đón tiền đến như cách bạn mong muốn?

Slide 2

Quản lý tài chính theo 6 quỹ

Đây là phần mềm đầu tiên và duy nhất quản lý tài chính theo 6 quỹ, giúp bạn nhìn rõ bức tranh về tài chính, dòng tiền của mình.

Slide 3

Kết nối với tiền

Điều gì đang cản trở tiền tới với bạn?

previous arrow
next arrow

Xây nhà cho tiền

Với nguyên lý cốt lõi 'tập trung vào hiện tại', bảng tài chính giúp bạn hiểu rõ

Tài chính đang như thế nào? Và khi có bất cứ khoản tiền tới sẽ được phân bổ ra sao? Dựa trên ba chức năng của bảng tài chính:

Phân luồng số tiền Hiện Tại của bạn

Phân bổ khi có nguồn tiền mới 

Tổng quan tài chính theo tháng, năm 

Tiền ơi, xin chào

Khóa học kết nối với tiền

Xuất phát từ câu nói: "Bắt đầu từ nơi bạn đứng, sử dụng những gì bạn có, và làm những gì bạn có thể", khóa học Kết nối với tiền đồng hành cùng bạn, trả lời câu hỏi: Điều gì đang cản trở tiền tới với bạn?.

Xây nhà cho tiền 2023
Nguyên lý bảng tài chính - Xây nhà cho tiền tập trung vào Hiện tại
Chữa lành mối quan hệ với tiền
Chúng ta cùng nhìn lại những gì đã trải qua với một nhận thức mới: Tôi đã trưởng thành, và quá khứ thì đã đi qua. Giờ đây tôi dùng tình yêu thương, sự phát triển của bản thân để ôm ấp những tổn thương trong quá khứ, và buông bỏ những niềm tin giới hạn về tiền
Tiền ơi, xin chào
Tiền ơi, xin chào: Bằng cách thay đổi những suy nghĩ về tiền, bạn có thể thu hút nhiều tiền hơn
Dám nhiều tiền
Khóa học dựa trên trên nguyên lý: Bí mật của nước, cốc nước nói lời yêu thương trong veo, cốc nước bị ghét mốc meo. Tập trung cái gì, cái đó phát triển. Khóa học cùng bạn quay trở lại thay đổi ngôn từ chúng ta nói với bản thân sang một hướng tích cực hơn, cổ vũ hơn

Cảm nhận khách hàng