Bảng tài chính giúp gì cho bạn

BIẾT RÕ số tiền ở hiện tại đang có

Phân bổ HIỆU QUẢ khi tiền tới

Tiền của bạn được

Phân luồng dòng tiền
hiệu quả
1
Theo dõi thu - chi
dễ dàng
2
Tích luỹ để
đầu tư
3

Phân luồng dòng tiền hiệu quả

Bắt đầu với số tiền hiện tại bạn có. Và phân bổ ngay khi khoản thu về.

Quỹ hiện có
0 vnđ
Quỹ trù phú
0 vnđ
Nguyện ước
0 vnđ
Tiền nợ
0 vnđ
Cho vay
0 vnđ

Theo dõi thu – chi đơn giản

Tập trung vào Tổng số tiền bạn đã thu – chi trong ngày. Dựa vào ngân sách dự chi và tiền còn lại trước các quyết định về tiền.

Dự thu
0 vnđ
Thực thu
0 vnđ
Dự chi
0 vnđ
Thực chi
0 vnđ
Tiền còn lại để chi
0 vnđ

Tích lũy đầu tư

Là quá trình tích lũy tài chính. Từng bước mở rộng vòng tròn danh mục đầu tư tùy vào khả năng chấp nhận rủi ro, và ‘khẩu vị’ đầu tư của bạn.

Tích lũy
Đầu tư khi có cơ hội
0 vnđ
Đang đầu tư
Tiền đã đầu tư
0 vnđ
Đầu tư khác
Nhà, đất, vàng,...
0 vnđ