Healing money

Healing money (ngày 01 - ngày 08)

Thời gian 16 ngày

Hình thức: Trả lời câu hỏi qua google form

Hỏi đáp

1. Nội dung các câu hỏi là gì? Mỗi ngày có 1 google form 8-10 câu hỏi được thiết kế rất thú vị giúp bạn quay trở lại quan sát và trả lời câu hỏi: Điều gì sâu thẳm bên trong bạn đang chưa cho phép tiền tới với bạn như bạn mong muốn

2. Nếu ngày nào mình bận thì sao? Mỗi form câu hỏi bạn chỉ cần 5 -10 phút để trả lời và không bắt buộc thời gian cố định, tốt nhất là trong khung từ 19h -23h mỗi ngày

3.Có những câu hỏi mình không biết trả lời? Hãy bỏ qua, hoặc làm lại khi nào bạn sẵn sàng

 

 14

 

Ngày 01 Tài chính của mình đang ở đâu? 

Ngày 02 Quan sát dòng chảy của tiền

Ngày 03 Dòng chảy thu - chi 

Ngày 04 Quan sát dòng tiền

Ngày 05 Dòng chảy của tiền

Ngày 06 Càng mua sắm, nhu cầu ấy vẫn luôn thiếu 

Ngày 07 Đối diện và buông bỏ   

Ngày 08 Mình ở đâu trên dòng chảy của tiền  

15

 

Ngày 09 Chào đón tiền tới với bạn 

Ngày 10 Niềm tin và những bất an về tiền 

Ngày 11  Dòng chảy cho - nhận 

Ngày 12 Trò chuyện với người trù phú

Ngày 13 Gửi thông điệp rõ ràng 

Ngày 14 Có được mọi điều bạn mong muốn 

Ngày 15  Ngày của gieo hạt 

Tổng kết hành trình Healing money