Câu chuyện

 

finance-table

Kết nối với tiền là gì?

Là những công cụ, phương pháp cùng bạn quay về khám phá chính mình, bạn thật sự muốn gì, điều gì đã tạo nên những nhận thức về tiền của bạn ở hiện tại. Và cần làm gì để đạt được tài chính như bạn mong muốn hướng tới sự hài hòa của cảm xúc bên trong bạn về tiền và số tiền bạn muốn sở hữu

Why: Chúng mình tin rằng thế giới bên ngoài phản ánh thế giới bên trong, sự tự do về tiền không chỉ là đạt được số tiền bạn muốn mà còn là sự hài hòa & đồng nhất với sự tự do về tiền bên trong tâm trí của bạn. Và cách làm chính là đặt tiền đúng vào vị trí của tiền để tiền hỗ trợ bạn tới một cuộc sống bình an, hạnh phúc 

How: Chúng mình chọn cách thức kết nối với tiền bắt đầu bằng sự nhận thức xem mình đang như nào với tiền, minh muốn gì về tiền, có trở ngại nào về niềm tin, tư duy. Và từ đó, lựa chọn con đường phù hợp với chính bạn. Grow: Mục tiêu, thực tại, giải pháp & triển khai

What: Với các công cụ: khóa học trực tiếp, video, audio, lời nhắc, và phương pháp cho từng vấn đề cụ thể đúng theo tiến trình Grow. Hãy bắt khám phá hành trình kết nối với tiền bạn nhé